Catalogue raisonné (SRB)

CATALOGUE RAISONNE
KOMPLETAN POPIS SLIKA

Rad na kompletnom popisu dela Ljube Popovića, u svetu poznatijeg kao LJUBA, je dobrim delom završen. Do ovog trenutka popisano je oko 3 600 radova u ulju, dok je materijal o crtežima, akvarelima i grafikama još uvek u fazi sakupljanja i klasifikovanja. Ukoliko posedujete bilo kakav rad, dokument ili svedočanstvo u vezi sa delom Ljube Popovića, bićemo vam zahvalni da nam se obratite putem kontakta na sajtu www.ljuba.fr, Facebook stranice Ljuba ili na bilo koji drugi način.

Uvrštenost nekog umetničkog dela u catalogue raisonné je najbolji način da se potvrdi njegova autentičnost, bilo da se ono nalazi u privatnom vlasništvu bilo da je u ponudi na tržištu.

Ovde zasad objavljujemo samo spisak slika – iz perioda do 1985. godine – koje su zavedene u katalogu. Poređane su po godinama i po dimenzijama (od većih ka manjim formatima). Kompletni podaci o slikama (reprodukcije u boji, imena vlasnika, izložbe, aukcijske prodaje i ostali detalji) ostaju u arhivi autora kataloga. Razlog za to je sve učestalija pojava falsifikata i imitacija na tržištu.

Objavljivanje ćemo nastaviti u zavisnosti od raspoloživog vremena. Ukoliko se pojavi nova slika, u čiju autentičnost ne sumnjamo, biće uvrštena u katalog. Bilo bi korisno i da nas obavestite ako se naslov, dimenzije ili tehnika slike u vašem posedu ne podudaraju sa navodima u spisku. Ujedno možete proveriti i da li se vaša slika podudara sa reprodukcijom iz athive. Imena vlasnika slika neće se objavljivati ni u definitivnoj verziji kataloga, osim ako oni to izričito žele.

Autor kataloga :

Slavica BATOS

kontakt : slavica.batos13@gmail.com